Chính sách

Nội quy blog:
- Không đăng bài spam
- Nếu spam sẽ xóa bài
- Không vi phạm bài viết
- Không nói xấu người khác
- Không đăng bài vi phạm pháp luật
- Không buôn bán hàng cấm
Nếu thấy vi phạm sẽ xóa bài