Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Cú pháp C #

  Hoa Tran       Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019
Cú pháp C #
Trong chương trước, chúng tôi đã tạo một tệp C # có tên là Program.cs và chúng tôi đã sử dụng đoạn mã sau để in "Hello World" lên màn hình:

Chương trình.cs
using System;

namespace HelloWorld
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");   
    }
  }
}

Kết quả như sau:


logoblog

Thanks for reading Cú pháp C #

Previous
« Prev Post

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét